Naše pracoviště dodržuje platné předpisy týkající se zdravotnictví a vedení zdravotnické dokumentace v souladu s odpovídajícími zákony, právními předpisy a i nařízením GDPR.

Tyto osobní údaje jsou nezbytné k identifikaci osoby pacienta, k procesu diagnostické, preventivní a léčebné péče, pro potřebu účtování a komunikace se zdravotními pojišťovnami, k zajištění následné péče a komunikace s pacientem.

Katalog osobních údajů:

  • jméno (identifikace pacienta)
  • rodné číslo, resp. číslo pojištěnce a datum narození (identifikace pacienta pro pojišťovnu)
  • číslo pojišťovny
  • anamnestická data související se zdravotním stavem a následnou péčí
  • diagnosa
  • adresa trvalého i přechodného pobytu
  • telefonní číslo (volitelné)
  • E - mailová adresa (volitelné)