POZOR!
Od 11.5.2020 ordinujeme v nových prostorách v rámci Prahy 1 - ulice Na Poříčí 1047/26, 110 00 Praha 1, budova Gennet v pasáži Archa.
Telefonní číslo 224 947 117 zůstává stejné.

Alergická rýma

Alergická rýma

Při rýmě se jedná o zánět nosní sliznice, jehož hlavními příznaky jsou svědění, kýchání, sekrece z nosu a někdy i jeho ucpání.

Rýma je definována jako chronická jsou-li přítomny aleposň dva z těchto příznaků minimálně 1 hodinu denně po většinu dní.

Chronická rýma patří k nejčastějším onemocněním s chronickým průběhem a ačkoli nejde o závažné onemocnění, rozhodně velmi nepříjemně ovlivňuje kvalitu života s rizikem vzniku komplikací, například rozvojem astmatu.

Rozdělení

 • podle frekvence příznaků
  • intermitentní (občasná)
  • perzistující (trvalá)
 • podle intenzity a vlivu rýmy na kvalitu života
  • mírná (bez narušení spánku, denních aktivit, obtěžujících příznaků)
  • středně silná/silná

Spouštěče

 • klasická alergická reakce I.typu – alergeny jsou většinou částice obsažené ve vzduchu, např. pyly travin, plevelů, stromů, keřů, spory plísní, části těl roztočů, složky živočišných a rostlinných organismů, mouka...

Při prvním kontaktu s těmito látkami dochází u některých jedinců k senzibilizaci – tj. tvorbě specifických protilátek třídy IgE a jejich navázání na buňky (žírné buňky), které pak vyloučí látky odpovědné za další rozvoj alergické reakce (např. histamin).

 • alergická rýma se může objevit i jako známka přecitlivělosti na jiné alergeny – například jako součást reakce na potraviny a léky

Jiné typy rýmy

 • idiopatická hyperreaktivní – nosní příznaky vznikají bez zjevného provokujícího vlivu

Alergická rýma sezónní

Je vyvolána inhalací pylových zrn. Typický je pro ni sezónní výskyt s příznaky od jara do podzimu, cca od konce února do listopadu.

V našich podmínkách jsou nejdůležitější pylové alergeny jarních stromů, keřů, později travin a plevelů. Sezonní obtíže vyvolávají i spory venkovních plísní, jejichž počet vrcholí v letních a podzimních měsících).

Typické je i průvodní svědění sliznic, např. patra  a  oční příznaky – svědění a slzení očí, zarudnutí spojivek v rámci jejich alergického zánětu.

Sezónní alergická rýma se až ve 40% případů komplikuje ojedinělými nebo déletrvajícími astmatickými projevy.

Průběh onemocnění závisí na množství pylových zrn v ovzduší a intenzitě alergie.

U alergie na pyly se mohou objevit příznaky v rámci zkřížené alergické reakce s potravinami.

Projevuje se jako svědění v ústech někdy i s otokem rtů, či otokem horních dýchacích cest po požití některých druhů ovoce a zeleniny, většinou v syrovém stavu.

Alergická rýma celoroční

Vzniká na základě přecitlivosti na celoroční alergeny vnitřního prostředí (roztoče, alergeny zvířecího původu, spory domovních plísní, některé profesní alergeny).

U celoroční rýma působí alergen většinou dlouhodobě v malých dávkách a vyvolává výraznější a trvalejší zánětlivé změny na nosní sliznici.

Z příznaků většinou převažuje otok sliznice  s částečnou nebo úplnou neprůchodností nosu, svědění nebývá tak časté a postižení očí bývá vyjimečné. Obtíže nemají zjevnou návaznost na kontakt s alergenem a k prudkému zhoršení může docházet při větší expozci alergenu.

Nealergická hyperreaktivní  rýma idiopatická

Má stejný průěbh jako rýma celoroční alergická, ale bez vazby na určitý alergen. Velmi často je vidět proměnlivost příznaků během dne. Ráno spíše kýchání, vodnatá sekrece a v noci otok sliznice s ucpáním nosu.

K provokaci obtíží většinou dochází nespecifickými podněty jako například změnou teploty vzduchu, cigaretovým kouřem, intenzivními pachy a vůněmi...

Diagnostika

Vyšetření  ORL (ušní-nosní-krční)

 • zhodnotí stav sliznice horních cest dýchacích - vyloučení infekce, anatomických změn
 • zahrnuje endoskopické vyšetření nosní dutiny, někdy se doplňuje bakteriologické vyšetření, rtg nebo CT vedlejších dutin nosních, v indikovaných případech i histologické vyšetření nosní sliznice (odebrání drobného vzorku a jeho vyšetření pod mikroskopem)

K nejčastějším mechanickým překážkám patří deviace nosní přepážky, u dětí zvětšené nosní mandle, vzácněji nález nádoru, či přítomnost cizího tělesa.  Velmi častým nálezem u chornické rýma jsou polypy. Jedná se o samostatné onemocnění často sdružené s astametm a přecitlivělostí na aspirin.

Vyšetření alergologem

 • podrobná anamnéza – rozhovor s rozborem příznaků, souvislostí, celkového stavu, rodinné zátěže, profesionálního rizika
 • kožní prick testy – nezatěžující, s rychlým výsledkem – do 15 minut

Na vnitřní stranu předloktí se nakapají drobné kapky jednotlivých alergenových extraktů a vzápětí povrchově propíchnou drobným kopíčkem nebo tenkou jehlou. Výsledek se dá odečíst již za 10-15 minut. Pozitivní reakce vypadá jako svědivý pupínek,  podobně jako při štípnutí hmyzem. V místě pozitivní kontroly, při správné reaktivitě kůže, by měla být kožní reakce vždy. Reakce během minut či maximálně několika hodin zcela bez následků vymizí

 • laboratorní vyšetření – nejdůležitější je průkaz alergen specifického IgE, který v některých případech doplňuje nebo nahrazuje kožní prick testy nebo bazotest
 • vyšetření k vyloučení průduškového astmatu – spirometrie (vyšetření plicních funkcí), případně brochodilatační test, FENO

Měla by se provést u všech pacientů s trvalou alergickou rýmou.

Komplikace chronické rýmy

 • bronchiální astma

80-90% astmatiků trpí chronickou rýmou a téměř polovina pacientů s chronickou rýmou má i astma nebo příznaky zvýšené dráždivosti průdušek (bronchiální hyperreaktivity). Rýma je jedním z hlavních rizikových faktorů pro vznik astmatu. Při současném postižení horních a dolních dýchacích cest zhoršení rýmy obvykle vyprovokuje i astmatické obtíže a naopak její účinná léčba příznivě ovlivní průběh astmatu.

 • alergický zánět spojivek

U celoroční rýmy se objevuje méně často. Záleží na typu a expozici alergenu. U rýmy idiopatické se s ním nesetkáváme. Je způsobena přímým působením alergenu na oční spojivku a částečně poruchou odtoku slz z oka do nosu při otoku nosní sliznice, z toho důvodu často oční příznaky mizí po zaléčení příznaků nosních .

 • chronický nebo opakovaný zánět dutin

Pokračování zánětu sliznice nosu do přilehlých dutin.

Léčba

 • vyloučení kontaku s příčinným alergenem
 • nosní sprej – obsahující protizánětlivě působící antihistaminika, ale většinou je nutné použití  lokální kortikosteroidů
 • antihistaminika -  tablety