POZOR!
Od 11.5.2020 ordinujeme v nových prostorách v rámci Prahy 1 - ulice Na Poříčí 1047/26, 110 00 Praha 1, budova Gennet v pasáži Archa.
Telefonní číslo 224 947 117 zůstává stejné.

Naše pracoviště dodržuje platné předpisy týkající se zdravotnictví a vedení zdravotnické dokumentace v souladu s odpovídajícími zákony, právními předpisy a nařízením GDPR. Zpracováváme osobní údaje, které  jsou nezbytné k identifikaci osoby pacienta, k procesu diagnostické, preventivní a léčebné péče, pro potřebu účtování a komunikace se zdravotními pojišťovnami, pro potřeby zajištění elektronické preskripce a pro komunikaci se SÚKL, k zajištění následné péče a komunikace s pacientem. Katalog osobních údajů:
  • jméno (identifikace pacienta)
  • rodné číslo, resp. číslo pojištěnce a datum narození (identifikace pacienta pro pojišťovnu)
  • číslo pojišťovny
  • anamnestická data související se zdravotním stavem a následnou péčí
  • diagnosa
  • adresa trvalého i přechodného (aktuálního) pobytu
  • telefonní číslo
  • E - mailová adresa (volitelné)