POZOR!
Od 11.5.2020 ordinujeme v nových prostorách v rámci Prahy 1 - ulice Na Poříčí 1047/26, 110 00 Praha 1, budova Gennet v pasáži Archa.
Telefonní číslo 224 947 117 zůstává stejné.

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS - MUDr. Andrea Poloučková

Vzdělání:

 • 1990 - 1996 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova Praha
 • 1999 – atestace I. stupně z oboru Pediatrie
 • 2007 – specializační atestace v oboru Alergologie a klinická imunologie
 • 2010 – Evropská atestace z Alergologie a klinické imunologie (EAACI)

 

Postgraduální praxe:

1996 – 2000 II. dětská klinika UK 2.LF a FN Motol, sekundární lékařka, práce zejména na oddělení dětské hematologie a transplantační jednotce, v rámci služeb a předatestační přípravy i práce na dalších odděleních kliniky (kojenecké, endokrinologické, respirační)

1996 – 1998 Ústav hematologie a krevní transfuze Praha, výzkumná práce, odd. zpracování a kryokonzervace kostní dřeně – postgraduální práce na téma CD34+ selekce a T-deplece buněk před alogenní transplantací kostní dřeně, zpracování a uchovávání pupečníkové krve, práce na projektu Banka pupečníkové krve v ČR

2000 - nyní Ústav imunologie UK 2. LF a FN Motol, Praha, sekundární lékařka, ambulantní činnost (ambulance dětské alergologie a imunologie se zaměřením zejména na pacienty s atopickým ekzémem a potravinovou alergií, primárními a sekundárními imunodeficity), laboratorní činnost – rutinní imunologická laboratoř, laboratoř průtokové cytometrie, spolupráce na grantech a výzkumné a výukové činnosti ústavu

20011 - 2016 Werfen Czech s.r.o., produktová specialistka pro oblast autoimunity a produkty i instrumenty INOVA Diagnostics

2017 – nyní Allergomedia, s.r.o, odborný garant ambulance alergologie a klinické imunologie pro dospělé i děti

 

Jazykové znalosti:

aktivně angličtina a ruština

 

Ocenění:

1999, cena Hematologické společnosti ČLS JEP za nejlepší přednášku mladých hematologů v oboru experimentální hematologie na XII. českém a slovenském hematologickém a transfuziologickém sjezdu s mezinárodní účastí v Olomouci (Zavacká A., Vodvářková Š., Tomková J., Kobylka P., Fales I., Hrubá A., Matějčková Š., GFašová Z., Marinov I., Starý J., Kozák T.: Naše 3 leté zkušenosti s CD 34+ selekcí a T neplecí s využitím Cell-Pro systému a E rozet při zpracování alogenních a autologních štěpů periferních kmenových buněk.)

 

Absolvované kurzy:

 • 2000, ESID Summer School, European Society for Immunodeficiences, Portugalsko
 • 2005, GA2LEN/EAACI Summer Course, Praha: Allergy – from Basic Imunology to Clinical care
 • 2008, FOCIS Advanced Course in Basic and Clinical Imunology, Scottsdale, Arizona, USA
 • 2008, Food Allergy Training Course, EAACI section Pediatrics and dermatology and Food Allergy, Castelbrando, Itálie
 • 2009, EAACI Winter School, Davos, Švýcarsko

 

Členství ve společnostech:

 • Česká pediatrická společnost JEP
 • Česká společnost alergologie a klinické imunologie JEP
 • ESID (European society for primary immunodeficiences)
 • EAACI (European Academy of Alergology and Clinical Immunology)

 

Publikační aktivita:

Kayserova, J, Skalicka, A, Capkova, S, Vernerová, E, Polouckova, A, Malinova, V, Bartunkova, J, Sediva, A. Serum immunoglobulin free light chains in severe forms of atopic dermatitis, Scand J Immunol, 2009

Poloučková A, Čapková Š, Kayserová J, Vernerová E, Bartůňková J, Šedivá A: Možnosti celkové léčby závažných forem atopického ekzému u dětí pohledem imunologa-alergologa.Referátový výběr z dermatovenerologie, 50, 1/2008: 26-36

Sedivá A, Kayserová J, Vernerová E, Poloučková A, Capková S, Spíšek R, Bartůňková J.:Anti-CD20 (rituximab) treatment for atopic eczema. JAllergy Clin Immunol. 2008 Apr 12;

Sedivá A, Bartůnková J, Zachová R, Poloucková A, Hrusák O, Janda A, Kocárek E, Novotná D, Novotná K, Klein T.: Early development of immunity in diGeorge syndrome.
Med Sci Monit. 2005 Apr;11(4):CR182-7.

Šedivá,A., Bartůňková, J., Zachová, R., Hrušák, O., Kočárek, E., Novotná, D., Novotná, K., Poloučková, A., Klein, T.: Vývoj imunity u syndromu DiGeorge. Alergie, 5, 2003: 8-14

Starý J, Sedlácek P, Vodvárková S, Poloucková A, Formánková R, Gasová Z, Marinov I.: Transplantation of highly purified CD34+ hematologic peripheral stem cells from haploidentical related donors in the treatment of children with non-malignant diseases]
Cas Lek Cesk. 2002 Mar 29;141(6):176-81.

Hrusák O, Trka J, Zuna J, Poloucková A, Kalina T, Starý J; Czech Pediatric Hematology Working Group.: Acute lymphoblastic leukemia incidence during socioeconomic transition: selective increase in children from 1 to 4 years.
Leukemia. 2002 Apr;16(4):720-5.

Starý J., Sedláček P., Vodvářková Š., Poloučková A., Formánková R., Gašová Z., Marinov I.: Transplantace vysoce čištěných CD34+ kmenových buněk periferní krve od haploidentických rodinných dárců ¨v léčbě dětí s nemaligními onemocněními. Čas.Lék.čes., 141, 2002, No.6, p.176-181

Pospísilová D, Borovicková J, Poloucková A, Spísek R, Sedivá A, Hrusák O, Starý J, Bartůnková J.: Generation of functional dendritic cells for potential use in the treatment of acute lymphoblastic leukemia.
Cancer Immunol Immunother. 2002 Apr;51(2):72-8. Epub 2002 Jan 29.

Poloucková A, Vodvárková A, Kobylka P, Hrubá A, Gasová Z, Marinov I, Fales I, Sedlácek P, Kozák T, Starý J.: Comparison of two different methods for CD34+ selection and T cell depletion in peripheral blood stem cell grafts--our experiences with CellPro, E rosetting and CliniMACS technique. Neoplasma. 2001;48(5):374-81.

Sedlácek P, Starý J, Vodváková S, Poloucková A, Gasová Z, Marinov I, Formánková R.: Hematopoietic stem cell transplantation in children with hematological malignancies across HLA barriers--reasonable alternative?
Neoplasma. 2001;48(4):302-6.

Lebl J., Kolská M., Zavacká A., Eliášek J., Gut J., Biolek J.: Cerebrál oedema in enuretic children dutiny low-dose desmopressin treatment: a preventable complication. Eur J pediatr (2001) 160: 159-162

Pospíšilová D., Zavacká A., Hrušák O., Šedivá A., Špíšek R., Bartůňková J.: Dendritické buňky a jejich využití v terapii nádorových chorob. Čas.Lék.čes., 139,2000, No.17, p. 519-523